Trang chủ
         Công ty
       ●  Giới Thiệu
       ●  Thành tựu
       ●  Sơ đồ tổ chức
         Công nghệ
         Sản xuất
       ●  KQ chất lượng nước nhà máy
       ●  Sản Lượng
         Tài chính
         Tin tức
       ●  Tin tức chính
       ●  Hoạt động Đảng Bộ
       ●  Hoạt động Sản Xuất
       ●  Hoạt động Đoàn thể
       ●  Văn hóa nghệ thuật
       ●  Gương điển hình
         Thông báo
         Quy trình ISO
         Quản lý năng lượng
         Hình ảnh
         Liên hệ
         Email
Cty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức
479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (028) 3722 4672
Fax: (028) 3722 4683
  Công ty
 
●  Thành tựu   
   
 

Thành tu đt đưc:

 • Chất lượng nước:   
        
  • Chất lượng  nước sau xử lý 100% đạt tiêu chuẩn quốc gia  về chất lượng nước phục vụ ăn uống và sinh hoạt theo QCVN 01:2009/BYT  ban hành ngày 17/06/2009 của Bộ Y Tế.
  •      
  • Thiết lập một tiêu chuẩn mới về giới hạn của độ đục: Với tiêu chí "Phục vụ tốt  hơn cho cuộc sống”, Công ty đã thiết lập nên một  giới hạn độ đục luôn luôn cao hơn giới  hạn  quy định  của QCVN  01:2009/BYT. Cụ thể:
  •      
  • Độ đục  theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế : 2 NTU
  •      
  • Độ đục  nhà máy đạt được nhỏ hơn 1 NTU.
  •      
  • (Bản scan QCVN  01:2009/BYT)  

  • (Bản scan phiếu kết quả thử nghiệm nước đầu vào và đầu ra tại Nhà máy )
  •    
 • Sn lưng nưc:
     
  • Hiện tại nhà máy vận hành với mức sản lượng 330.000 m 3/ ngày  vượt công suất thiết kế danh định là

   300.000 m 3/ ngày (vượt  10%);
  •      
  • Nhà máy có thể vận hành với mức công suất 420.000 m 3/ ngày.
  •    

 •