Trang chủ
         Công ty
       ●  Giới Thiệu
       ●  Thành tựu
       ●  Sơ đồ tổ chức
         Công nghệ
       ●  Quy trình công nghệ xử lý nước
       ●  Giải pháp công nghệ
       ●  Giải pháp vận hành và quản lý
       ●  Chất lượng nước cam kết
         Sản xuất
       ●  KQ chất lượng nước nhà máy
       ●  Sản Lượng
         Tài chính
         Tin tức
       ●  Tin tức chính
       ●  Hoạt động Đảng Bộ
       ●  Hoạt động Sản Xuất
       ●  Hoạt động Đoàn thể
       ●  Văn hóa nghệ thuật
       ●  Gương điển hình
         Thông báo
         Quy trình ISO
         Quản lý năng lượng
         Hình ảnh
         Liên hệ
         Email
Cty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức
479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (028) 3722 4672
Fax: (028) 3722 4683
  Công nghệ
 
●  Chất lượng nước cam kết   
   
  Theo đà phát triển của đất nước, bộ trưởng bộ y tế đã điều chỉnh tiểu chuẩn vệ sinh nước ăn uống và sinh hoạt ngang tầm với tiêu chuẩn quốc tế.

Theo hợp đồng mua bán sỉ nước sạch thì toàn bộ khối lượng nước sạch do BOO sản xuất sẽ được Tổng công ty cấp nước Sài Gòn bao tiêu toàn bộ. 

Hợp đồng quy định:
 • Tiêu chuẩn nước thô mà Công ty BOO nhận được tại Hầm giao liên phải đáp ứng với tiêu chuẩn ngành 20TCVN (33-85).
 • Tiêu chuẩn Nước sạch mà công ty BOO cung cấp cho công ty cấp nước Sài Gòn theo QCVN 01:2009/TT  ban hành ngày 17/06/2009 của Bộ Y Tế.
 • Công ty BOO phải đảm bảo lượng Clo dư tại cuối hệ thống chuyển tải nước sạch không được bé hơn 0.3mg/l.
 • Yêu cầu của tổng công ty cấp nước Sài Gòn đòi hỏi nước sau xử lý phải có độ đục dưới 1 NTU - nghiêm ngặt hơn so với quy định của Bộ Y Tế là 2 NTU.
Chất lượng nước được kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào cho đến đầu ra qua hệ thống đo online và kiểm tra mẫu thử qua từng công đoạn xử lý.

Ba mục tiêu về chất lượng nước mà nhà máy đang hướng đến:Những kết quả đạt được:
 • Qua những đợt kiểm tra đột xuất các mẫu thử tại nhà máy, Trung tâm y tế dự phòng đều đưa ra kết luận:
  • Không có điểm nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước thô.
  • Nhà máy xử lý có quy trình xử lý hiện đại và có chế độ kiểm soát chất lượng nước thường xuyên đạt yêu cầu.
 • 33 chỉ tiêu hàng tháng và 111 chỉ tiêu hàng quý mẫu nước đầu vào và mẫu nước đầu ra do Viện kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường kiểm tra đều đạt yêu cầu của bộ y tế.
 • 100% mẫu thử nước sạch sau xử lý được phòng thí nghiệm kiểm tra hằng giờ đều đạt tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt.
 • Chất lượng nước sau xử lý của BOO không những đạt tiêu chuẩn của bộ y tế là 2 NTU, của tổng công ty cấp nước Sài Gòn là 1 NTU mà BOO còn thiết lập nên 1 kỷ lục mới là dưới 1 NTU. Mặc dù vào mùa mưa độ đục của nước thô lên rất cao nhưng với công nghệ xử lý hiện đại kết hợp với việc quản lý tốt nên chất lượng đầu ra luôn đạt yêu cầu.