Trang chủ
         Công ty
       ●  Giới Thiệu
       ●  Thành tựu
       ●  Sơ đồ tổ chức
         Công nghệ
         Sản xuất
       ●  KQ chất lượng nước nhà máy
       ●  Sản Lượng
         Tài chính
         Tin tức
       ●  Tin tức chính
       ●  Hoạt động Đảng Bộ
       ●  Hoạt động Sản Xuất
       ●  Hoạt động Đoàn thể
       ●  Văn hóa nghệ thuật
       ●  Gương điển hình
         Thông báo
         Quy trình ISO
         Quản lý năng lượng
         Hình ảnh
         Liên hệ
         Email
Cty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức
479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (028) 3722 4672
Fax: (028) 3722 4683
  Sản xuất
 
●  KQ chất lượng nước nhà máy   
   
 
Chất lượng nước sạch ra của nhà máy được theo dõi rất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của bộ y tế. Và được Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng lấy mẫu bất kỳ trong tháng.

  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2011:
 
 
 
 
 
 
 
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2012:

  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2016:


  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2017:
                           Kết quả chất lượng nước tháng 01/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 02/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 03/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 04/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 05/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 06/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 07/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 08/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 09/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 10/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 11/2017

                           Kết quả chất lượng nước tháng 12/2017
  • Kết quả chất lượng nước của nhà máy được kiểm định bởi Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Và Bảo Vệ Môi Trường năm 2018:

                           Kết quả chất lượng nước tháng 01/2018

                           Kết quả chất lượng nước tháng 02/2018

                           Kết quả chất lượng nước tháng 03/2018

                           Kết quả chất lượng nước tháng 04/2018