Trang chủ
         Công ty
       ●  Giới Thiệu
       ●  Thành tựu
       ●  Sơ đồ tổ chức
         Công nghệ
         Sản xuất
       ●  KQ chất lượng nước nhà máy
       ●  Sản Lượng
         Tài chính
         Tin tức
       ●  Tin tức chính
       ●  Hoạt động Đảng Bộ
       ●  Hoạt động Sản Xuất
       ●  Hoạt động Đoàn thể
       ●  Văn hóa nghệ thuật
       ●  Gương điển hình
         Thông báo
         Quy trình ISO
         Quản lý năng lượng
         Hình ảnh
         Liên hệ
         Email
Cty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức
479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (028) 3722 4672
Fax: (028) 3722 4683
  Công nghệ
 
   
 
Ngăn Tiếp Nhận
Tiếp nhận nước thô từ hầm giao liên đồng thời có nhiệm vụ tiêu bớt năng lượng. Trước ngăn tiếp nhận là van điều tiết lưu lượng nước thô D1500 vào khu xử lý, lưu lượng có thể được điều khiển qua hệ thống Scada. Sau là bảng phân tích nước thô của Viên Kỹ Thuật Nhiệt Đới & Bảo Vệ Môi Trường: