Trang chủ
         Công ty
       ●  Giới Thiệu
       ●  Thành tựu
       ●  Sơ đồ tổ chức
         Công nghệ
         Sản xuất
       ●  KQ chất lượng nước nhà máy
       ●  Sản Lượng
         Tài chính
         Tin tức
       ●  Tin tức chính
       ●  Hoạt động Đảng Bộ
       ●  Hoạt động Sản Xuất
       ●  Hoạt động Đoàn thể
       ●  Văn hóa nghệ thuật
       ●  Gương điển hình
         Thông báo
         Quy trình ISO
         Quản lý năng lượng
         Hình ảnh
         Liên hệ
         Email
Cty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức
479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (028) 3722 4672
Fax: (028) 3722 4683
  Thông báoTrở lại trang trước  
 
Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 -2020
Ngày đăng: 01-04-2016
Công ty CP BOO Nước Thủ Đức trân trọng Thông báo 

Vv ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 -2020 

Văn bản thông báo chính thức (nhấn để tải về)

Các Biểu mẫu liên quan:

+ Sơ yếu lý lịch dùng cho người đề cử ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  (nhấn để tải về)
+ Đơn tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị  (nhấn để tải về)
Đơn tự ứng cử thành viên Ban kiểm soát  (nhấn để tải về)
+ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2020 (nhấn để tải về)
+ Đơn đề cử thành viên  Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2020 (nhấn để tải về)