Trang chủ
         Công ty
       ●  Giới Thiệu
       ●  Thành tựu
       ●  Sơ đồ tổ chức
         Công nghệ
         Sản xuất
       ●  KQ chất lượng nước nhà máy
       ●  Sản Lượng
         Tài chính
         Tin tức
       ●  Tin tức chính
       ●  Hoạt động Đảng Bộ
       ●  Hoạt động Sản Xuất
       ●  Hoạt động Đoàn thể
       ●  Văn hóa nghệ thuật
       ●  Gương điển hình
         Thông báo
         Quy trình ISO
         Quản lý năng lượng
         Hình ảnh
         Liên hệ
         Email
Cty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức
479 Xa lộ Hà Nội, P. Linh Trung,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
Tel: (028) 3722 4672
Fax: (028) 3722 4683
  Tin tức
 
   
 
 
Thông báo Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX
Ngày đăng: 03-05-2017

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX
Xem tiếp  
 
Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)
Ngày đăng: 13-11-2014

Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền 45 năm...
Xem tiếp  
 
Từ bài báo “Dân vận” của Bác Hồ 65 năm trước
Ngày đăng: 13-11-2014

Ngày 15-10-1949, Báo Sự Thật đăng bài “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với bút danh X.Y.Z. Bài báo ra đời ở thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang trong giai đoạn cầm cự,
Xem tiếp