Thực hiện kế hoạch An toàn lao động năm 2023, Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM triển khai huấn luyện, sát hạch và cấp thẻ an toàn điện cho các đối tượng hiện đang làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn điện theo Điều 4 của Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về An toàn điện.

Quang cảnh buổi huấn luyện An toàn điện

Chương trình huấn luyện, kiểm tra được tổ chức hàng năm để giúp người lao động nâng cao kiến thức Nghiệp vụ An toàn điện nhằm kịp thời ứng phó với các sự cố nguy hiểm trong công việc, dễ dàng nắm bắt được các quy định về an toàn điện, các kiến thức về kỹ thuật vận hành lưới điện. Việc huấn luyện định kỳ còn nhằm mục đích không có trường hợp người lao động vi phạm quy trình, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động mất giờ làm việc.

Giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực TPHCM phổ biến các văn bản pháp luật liên quan An toàn điện

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, sát hạch Quy trình an toàn điện năm 2023 của Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức kết thúc theo đúng kế hoạch và đảm bảo toàn bộ CBNV thuộc đối tượng được huấn luyện hoàn thành bài kiểm tra đạt kết quả cao. Qua đó giúp người lao động nắm vững kiến thức về công tác an toàn khi triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo an toàn lao động cho bản thân, đồng nghiệp và cộng đồng, không có trường hợp người lao động vi phạm quy trình trong quá trình làm việc.

BP HC-NS