Ngày 08/06/2022, Lãnh đạo Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức tham gia Lễ Ký kết giao ước Thi đua cùng các đơn vị trong Khối thi đua 5 – năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ông Trần Quang Minh, TGĐ Tổng Công ty, ông Nguyễn Thanh Sử – UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; bà Vũ Phương Thảo – Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Ông Bùi Thanh Giang – PTGĐ Tổng Công ty, Ông Nguyễn Hữu Quang – TVHĐTV Tổng Công ty, cùng các lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối thi đua 5.

Quang cảnh Hội nghị

Ông Phạm Khương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Chương trình hoạt động của Khối thi đua 5 năm 2022; Quy chế hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối; Kế hoạch về hoạt động đánh giá, chấm điểm xếp loại, tổng kết thi đua; Bảng điểm công tác thi đua khen thưởng năm 2022…
Các đơn vị thảo luận và đăng ký thực hiện các chuyên đề sinh hoạt của Khối thi đua trong năm 2022 nhằm chia sẽ kinh nghiệm, mô hình giải pháp ứng dụng thiết thực giữa các đơn vị với nhau.
Hội nghị đã tiến hành tổ chức ký kết giao ước thi đua và đăng ký danh hiệu thi đua năm 2022.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Năm 2022, Công ty TNHH MTV Nước Ngầm Sài Gòn được giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua 5 cùng các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua 5.