Ngày 29 &30/01/2024, 65 phần quà tết gồm những nhu yếu phẩm thiết thực với bao bì đã được trao tận tay đến từng cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức, đội bảo vệ an ninh Nhà máy và đội chăm sóc cây xanh. Với mong muốn món quà sẽ thay cho lời chúc mừng năm mới 2024 và thể hiện sự quan tâm của Ban điều hành đến đời sống nhân viên.

Ông Lâm Văn Út – Kế toán trưởng đại diện Ban điều hành trao quà tết cho CBNV Công ty

Ông Lâm Văn Út – Kế toán trưởng đại diện Ban điều hành trao quà tết cho CBNV Công ty

Tổng Giám Đốc trao quà Tết cho Đội bảo vệ và đội cây xanh

Tổng Giám Đốc trao quà Tết cho Nhân viên cây xanh

Tổng Giám Đốc trao quà Tết cho Nhân viên bảo vệ