Hoạt động sản xuất

Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Kế hoạch Cấp nước an toàn được xác định là chương trình mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty và đã được Ủy Ban Nhân dân Thành phố chính thức phê duyệt ban hành […]

Hội thi “Tay nghề giỏi” tại Nhà máy nước Tân Hiệp

Ngày 15/10, Nhà máy Nước Tân Hiệp đăng cai tổ chức hội thi “Tay nghề giỏi” với sự tham dự của 25 công nhân viên thuộc 05 đơn vị trong Cụm gồm: Nhà máy Nước […]