Tin tức – Sự kiện

Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức tổ chức giải thi đấu bóng đá mini tranh cúp TDW

Ngày 13/12/2014, Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức đã tổ chức giải thi đấu bóng đá mini tranh cúp TDW tại nhà thiếu nhi quận Thủ Đức. Đây là một trong những hoạt […]

Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức – ngày 12-10-2018

Ngày 12-10-2018, Công ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND quận Thủ Đức..vì đã có thành tích tích cực hoàn thành nhiệm vụ kính tế xã […]