Ngày 28/08/2019, Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức ký kết dự án Mua bán điện mặt trời với công ty năng lượng mặt trời REE.

Sáng ngày 04/09/2019, Hai bên tiến hành khởi công xây dựng công trình tại Nhà máy BOO Nước Thủ Đức.

Nguồn P. HCNS