Ngày 06/04/2022, Công ty Cổ Phần BOO Nước Thủ Đức đã chính thức nhận được chứng nhận Hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp sau khoảng thời gian gần 2 năm xây dựng Hệ thống.

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của Ông Lê Phúc Hiền – Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc các bộ phận, thành viên Ban ISO và các cán bộ nhân viên Ban hóa nghiệm.
Mở đầu buổi lễ, Ông Lê Phúc Hiền phát biểu về lợi ích của việc đạt được chứng nhận ISO/IEC 17025: 2017: “Chứng nhận này giúp nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý của Phòng thí nghiệm. Điều này làm nâng cao độ tin cậy và đảm bảo tính chính xác cho tất cả mẫu thử nghiệm tại Công ty. Đưa Phòng thí nghiệm BOO ngang tầm với các Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn trong khu vực và quốc tế.”


Ông Lê Phúc Hiền – Tổng Giám Đốc trao chứng chỉ ISO 17025:2017 cho Ông Nguyễn Phú Lân -GĐ SX
và Bà Hồ Thị Thu Hồng -Trưởng ban Hóa nghiệm BOO.

Đây là thành công ban đầu, là tiền đề để trong thời gian tới Công ty tham gia cung cấp dịch vụ thử nghiệm trong và ngoài nước. Phòng thí nghiệm BOO nói riêng, và Công ty Cổ Phần BOO Nước Thủ Đức nói chung sẽ tiếp tục duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025:2017 để đảm bảo thỏa mãn nhu cầu khách hàng và ngày càng nâng cao năng lực, vị thế của mình trong tương lai.

Tập thể Cán bộ nhân viên Phòng thí nghiệm chụp ảnh lưu niệm

Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP BOO Nước Thủ Đức chụp ảnh lưu niệm

Việc đạt được Chứng chỉ ISO/IEC 17025:2017 giai đoạn 2022-2025 do Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp thể hiện nỗ lực không ngừng của tập thể Công ty và minh chứng Phòng thí nghiệm BOO có đủ năng lực, kỹ thuật để đưa ra các kết quả thử nghiệm chính xác, đạt mức độ tin cậy cao. Điều này góp phần nâng cao chất lượng nguồn nước sạch mà Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức đang cung cấp cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số hình ảnh về công tác kiểm nghiệm:

Chuẩn bị mẫu thử nghiệm

Nhân viên Phòng thí nghiệm thực hiện chuẩn độ cứng.

Nhân viên Phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm mẫu nước trên máy đo độ đục TL2300

Nhân viên phòng thí nghiệm đọc kết quả thử nghiệm