Ngày 28/06/2019, Khối thi đua 4 liên tịch với Cụm Sản xuất – Xây lắp. Với chủ đề “Đoàn kết – Năng Động – Sáng tạo” đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Cấp nước an toàn, Các giải pháp phối hợp xử lý tình huống phức tạp trong công tác vận hành” và “Công tác Cải cách hành chính”  và Hội thi nấu ăn ” Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”


Chúc mừng Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức xuất sắc giành 02 giải nhất :
Giải nhất Hội thảo chuyên đề “Cấp nước an toàn, Các giải pháp phối hợp xử lý tình huống phức tạp trong công tác vận hành” và “Công tác Cải cách hành chính”
Giải nhất Hội thi nấu ăn ” Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”