Bên cạnh việc thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng là đảm bảo cung cấp một nguồn nước sạch và dồi dào. Công ty còn quan tâm đến các hoạt động xã hội có liên quan đến vấn đề môi trường.

Với mục đích chung tay vào công tác giáo dục đồng thời nâng cao kiến thức chuyên môn và củng cố kiến thức cho học sinh, sinh viên chuyên ngành Môi trường và cấp thoát nước. Công ty thường xuyên phối hợp với các đoàn thể các trường học tổ chức các hoạt động như tham quan nhà máy, các khóa thực tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên các trường đại học như: Đại học Nông Lâm TP. HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Cao đẳng Tài Nguyên và Môi trường TP.HCM, Đại học Lạc Hồng, Đại học Kiến Trúc TP.HCM.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Giới thiệu quy trình công nghệ xử lý cho các bạn sinh viên trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM vào ngày 17/02/2023

Sinh viên trường Đại học Kiến Trúc TP. HCM tham quan khu xử lý nước ngày 17/02/2023.

                                                                                                BP HC-NS.