Sáng nay 22/09/2021, lãnh đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đến thăm hỏi, động viên tập thể CBNV Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức và có phần quà nhỏ gửi đến CBNV Công ty BOO đã cùng với SAWACO thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất cung cấp nước sạch an toàn cho người dân thành phố.


Ông Lê Phúc Hiền – TGĐ thay mặt CBNV Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức cám ơn anh Nhân – Chủ Tịch HĐTV và Ban lãnh đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn -SAWACO.