Ban giám đốc công ty TDW cùng với Ban giám đốc Sawaco đến thăm và chúc tết Ban giám đốc nhà máy thủy điện Trị An, nơi điều phối thượng nguồn sông Đồng Nai cho nguồn nước thô đầu vào tại các nhà máy xử lý tại Thủ Đức. Đặc biệt trong công tác điều phối ngăn xâm nhập mặn vào các thời điểm trước và sau tết, của hồ chứa nước thủy điện Trị An.