Lịch sử thành lập

Ngày 17 tháng 12 năm 2004, Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức (TDW) ra đời bằng nguồn vốn đầu tư trong nước với sứ mệnh đầu tư và vận hành nhà máy B.O.O Nước Thủ Đức đồng thời đáp ứng nhu cầu cung cấp nước sạch cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhà máy sản xuất nước sạch có công suất danh nghĩa 300.000 m3/ngày đêm.

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam, giữ vai trò là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật có tốc độ phát triển vào loại bậc nhất so với cả nước. Vì thế, khu vực này đã thu hút một số lượng người lao động nhập cư đáng kể và dẫn đến những nhu cầu không nhỏ về những điều kiện sinh hoạt thiết yếu như điện, nước, nơi ở,… Từ thực tiễn đó, yêu cầu về một hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh là rất cần thiết và vấn đề cấp nước sạch đóng một vai trò then chốt.

Tại thời điểm năm 2004, Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức là hình thức hợp đồng B.O.O đầu tiên của Thành phố với phương thức hoạt động là “Xây dựng (Build) – Vận hành (Operate) – Sở hữu (Own)”.

So với lịch sử hơn 300 năm của Thành phố, quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức còn khá trẻ nhưng những thành tựu Công ty đạt được từ những ngày đầu thành lập đến nay xứng đáng để Công ty tự hào đã đóng góp một phần vào sự phát triển của Thành phố và tiên phong trong việc thực hiện dự án xã hội hóa theo hình thức B.O.O.

Từ khi ra đời, Công ty đã mang sứ mạng đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân vì nước sạch là nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp trong xã hội và việc được sử dụng nước sạch là quyền của tất cả người dân, cam kết về nguồn nước sạch là cam kết về sức khỏe cho cộng đồng. Giờ đây, khi Công ty đã khẳng định được tiềm lực, Công ty mong muốn sẽ phát triển hơn nữa, lớn mạnh hơn nữa để mang nguồn nước sạch đến mọi ngõ ngách của Thành phố Hồ Chí Minh, của đất nước Việt Nam.

Tóm lược:

  • Công ty Cổ phần B.O.O Thủ Đức bắt nguồn từ dự án xây dựng mở rộng Nhà máy nước Thủ Đức với quy mô công suất 300.000 m3/ngày.
  • Tháng 4/2004, UBND TP.HCM tổ chức đấu thầu dự án Nhà máy nước B.O.O Thủ Đức theo hình thức “Đầu tư – Sở hữu – Vận hành” (B.O.O), và Liên doanh nhà thầu C.I.I đã trúng thầu theo quyết định số: 5569/QĐ-UB ngày 09 tháng 11 năm 2004 của UBND Thành Phố.
  • Tháng 11/2004, Công ty Cổ Phần B.O.O Nước Thủ Đức ra đời, đây là dự án BOO đầu tiên thực hiện chủ trương xã hội hóa ngành cấp nước của UBND Tp.HCM.
  • Ngày 13 tháng 5 năm 2009, nhà máy phát nước giai đoạn một với công suất 100.000 m3/ngày.
  • Tháng 7 năm 2010, nhà máy phát nước giai đoạn hai với công suất 200.000 m3/ngày.
  • Ngày 20 tháng 9 năm 2010, nhà máy phát nước giai đoạn ba với công suất 300.000 m3/ngày.
  • Từ năm 2010 đến nay, TDW đã đạt được những cột mốc quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện qua việc luôn đảm bảo lượng nước cung cấp đạt chất lượng theo hợp đồng nước sạch với Sawaco và công suất sản lượng nước đạt trung bình 330.000 m3/ngày.

Thành công ấy nhờ vào những tiến bộ đáng kể trong việc vận hành nhà máy ổn định và hiệu quả từ việc áp dụng những kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Với phương châm “Phục vụ tốt hơn cho cộng đồng” (Better Service For Life), Công ty không chỉ quan tâm đầu tư vào đội ngũ nhân sự, cải thiện hệ thống quản lý – vận hành mà còn tự tổ chức, tham gia các hoạt động cộng đồng như hiến máu, bảo vệ trái đất, quan tâm chăm sóc những người già neo đơn, những người có công với đất nước,…

Ngoài ra với đặc trưng là một ngành chuyên biệt, Công ty còn tạo điều kiện cho các em sinh viên ngành nước được thực tập nhằm có cơ hội tiếp cận thực tiễn bên cạnh giáo trình của nhà trường.

Tháng 11/2013, Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức đã được Tổ chứng ANAB của Hoa Kỳ cấp giấy chứng nhận Công ty vận hành hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp nước sạch đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Ngày 10/04/2019, Công ty Cổ Phần BOO Nước Thủ Đức đạt chứng nhận ISO 9001:2015.

Lĩnh vực hoạt động:

  • Đầu tư xây dựng, khai thác,kinh doanh nhà máy nước Thủ Đức theo hợp đồng Xây Dựng – Sở hữu – Vận Hành (Build – Owner – Operate).
  • Khai thác, xử lí và cung cấp nước sạch.
  • Đầu tư xây dưng công trình kỹ thuật trong lĩnh vực cấp thoát nước và xử lí nước.