Thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

Căn cứ Hướng dẫn số 125/HD-CDĐTTC, ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Công đoàn HFIC về hướng dẫn Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Căn cứ Thông báo số 13/TB-CĐCS-CII, ngày 02 tháng 03 năm 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM về việc tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2023 của các Công đoàn CSTV.

Sáng ngày 28 tháng 03 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.  Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Chí Nam – Ủy viên BCH Đảng ủy – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM. Ông Nguyễn Sơn Thắng – TGĐ Công ty, Chi bộ Công ty, BCH Công đoàn Công ty cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe báo cáo của Ông Nguyễn Sơn Thắng – TGĐ về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, cũng như chia sẻ những khó khăn, thách thức trong năm 2023.

Ông Nguyễn Sơn Thắng – TGĐ Công ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022

Hội nghị đã được nghe đ/c Đinh Xuân Phong – Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết, Thoả ước lao động năm 2021-2023 và phương hướng nhiệm   vụ năm 2023-2025.

Đ/c Đinh Xuân Phong – CT Công đoàn báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết – TƯLĐTT năm 2021-2023

Hội nghị cũng đã tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể CBCNV Công ty để tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện dự thảo Thỏa ước lao động tập thể  2023-2025.

Ý kiến của Người lao động

Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tình hình hoạt động thực hiện TƯLĐTT của Công đoàn năm 2021-2023 và Kế hoạch hoạt động thực hiện TƯLĐTT năm 2023-2025.

Cán bộ công nhân viên Công ty đưa tay biểu quyết

Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên để tiếp tục phát huy hơn nữa những thế mạnh của Công đoàn Công ty, đồng thời khắc phục những hạn chế để phát huy hơn nữa phong trào của tổ chức Đoàn thể.

Đ/c Vũ Chí Nam – CT Công đoàn Công ty CII phát biểu ý kiến chỉ đạo

Hy vọng rằng, mới những khí thế, quyết tâm khắc phục khó khăn, đối đầu thử thách, cùng sự chung sức đồng lòng, thống nhất cao, tập thể CBCNV Công ty sẽ có một năm 2023 thành công trên mọi lĩnh vực./.

BCH Công đoàn Công ty BOO