Tiếng Việt

Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 khôi thi đua 4-Cụm thi đua xây lắp

https://tdw.com.vn/wp-content/uploads/2019/04/7038659178274490413.mp4

Đoàn thanh niên công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức tổ chức Ngày Đoàn viên – Thanh niên hưởng ứng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-03-1931 đến 26-03-2019)

Nhiệt liệt chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm phát huy tinh thần xung kích trong tháng thanh niên năm 2019, Sáng ngày 22/03/2019, Đoàn thanh niên công ty […]