Vào lúc 11h00 ngày 16/10/2014, Công đoàn cùng ban lãnh đạo đã tổ chức lễ kỷ niệm chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam nhầm thể hiện sự gắn kết của tập thể chị em phụ nữ tại công ty.