Nhiệt liệt chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nhằm phát huy tinh thần xung kích trong tháng thanh niên năm 2019, Sáng ngày 22/03/2019, Đoàn thanh niên công ty tổ chức ngày Đoàn viên – Thanh niên, khai thông cống rãnh và chăm sóc cây ăn trái tại khuôn viên công ty và trạm bơm Hóa An.

Tập thể Đoàn viên thanh niên tham gia đã hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ giúp cho môi trường làm việc tại công ty được xanh sạch và đẹp hơn.

Trước khi thực hiện:

Và sau khi hoàn thành nhiệm vụ: