Sáng ngày 26/0/2021,  Lãnh đạo cùng đại diện Công Đoàn và BCH chi Đoàn công ty TDW đã đến thăm và tặng quà tết cho các em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em tàn tật Thị Nghè và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Quận 07.

Trao quà tết cho Trung tâm bảo trợ trẻ em khuyết tật Thị Nghè