Đầu tư, quản lý, vận hành nhà máy nước BOO Thủ Đức;

Thỏa mãn nhu cầu nước sạch cho khách hàng, nâng cao chất lượng cuộc sống;

Tạo môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực cấp nước sạch

và xử lý nước thải tại Việt Nam.

Đảm bảo chất lượng nước và dịch vụ tốt đối với khách hàng;

Đảm bảo vận hành hệ thống quản lý minh bạch và hiệu quả;

Bảo vệ và làm gia tăng lợi ích của cổ đông, nhân viên và đối tác;

Thực hiện trách nhiệm công đồng và trách nhiệm xã hội;

Bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn nước.

Chính trực

Chúng tôi hoạt động trên nguyên tắc minh bạch trong các báo cáo, trung thực trong các phản hồi và chân thành trong phương thức hành xử. Vì chúng tôi hiểu rằng sự chính trực làm nên uy tín doanh nghiệp.

Chuyên nghiệp

Chúng tôi luôn tuân thủ hoạt động theo những quy chuẩn quốc gia và quy trình nội bộ chuyên nghiệp. Đồng thời luôn cải tiến để mang đến cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Ttế

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao nhất cho Khách hàng, chúng tôi luôn hoạt động hướng về cộng đồng, xã hội và bảo vệ môi trường. Vì chúng tôi tin rằng sự tử tế đem đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho xã hội, đối tác, công ty, đồng nghiệp và cho chính chúng tôi.

Tôn trọng

Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, đối tác. Tôn trọng cộng đồng xung quanh, bất kể giới tính, tôn giáo, vùng miền, giọng nói,… vì chúng tôi hiểu sự khác biệt sẽ làm nên sự sáng tạo, đa dạng và phong phú.

Đoàn kết

Chúng tôi tin tưởng, phối hợp và truyền cảm hứng cho nhau để hoàn thành mục tiêu chung của Công ty. Chúng tôi hiểu rằng sự tận tâm cống hiến của từng nhân viên sẽ tạo nên một doanh nghiệp lớn mạnh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp sẽ đem đến những cơ hội cho nhân viên đạt được mục tiêu trong cuộc sống.