Tin tức

Tổ chức huấn luyện An toàn điện năm 2023

Thực hiện kế hoạch An toàn lao động năm 2023, Công ty cổ phần BOO Nước Thủ Đức phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM triển khai huấn luyện, sát hạch và […]

HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2023 VỚI CHỦ ĐỀ “PHÁP LUẬT VÀ CUỘC SỐNG” – QUÝ II

Hội thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2023 với chủ đề “Pháp luật và cuộc sống”” – Quý II Link tham gia hội thi: https://myaloha.vn/cuoc-thi/hoi-thi-tim-hieu-phap-luat-nam-2023-voi-chu-de-phap-luat-va-cuoc-song-quy-ii-43864?gidzl=UdjqDTxODIfyO74rqy8yBdPjVJJFmpqhEJ5_O9d5CdqwDdDacPPZTMquBcJDbpvqFpb-FZUNbdKftDqn90 Đáp án tham khảo: DE THI DAP AN LUAT BAO […]

Công Đoàn Công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023

Thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP, ngày 14 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan […]

Chương trình về nguồn năm 2023 của Chi bộ Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023 và Kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 của Chi bộ Công ty Cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức. Chi bộ Công ty đã […]