Trạm bơm nước thô với công suất 315 000m3/ngày được xây dựng trên bờ sông Đồng Nai nằm cạnh trạm bơm Hóa An hiện hữu của công ty Cấp nước Thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là một địa điểm cực kỳ thuận lợi với nhiều ưu điểm được chứng minh qua hoạt động của trạm bơm Hóa An hiện hữu của công ty Cấp Nước.
Hình ảnh bơm cấp I:
Bơm cấp I là loại bơm ly tâm trục đứng có các thông số kỹ thuật: Q=1.22 m/s, H = 55m, hiệu suất = 95%, P = 900 kW.