Tiếng Việt

Thông báo Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX họp ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 11 năm 2014 đã đánh giá kết quả thực hiện […]

Triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn

Kế hoạch Cấp nước an toàn được xác định là chương trình mục tiêu chiến lược của Tổng Công ty và đã được Ủy Ban Nhân dân Thành phố chính thức phê duyệt ban hành […]

Tác phẩm Văn bia góp phần giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Thành phố chúng ta đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015).  Hôm nay (26-10), […]

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty CP B.O.O Nước Thủ Đức

Ngày 17.12.2014, Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức tổ chức buổi họp mặt toàn bộ cán bộ nhân viên  mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập công ty (17.12.2004 – 17.12.2014).   […]