Hoạt động Đảng Bộ – Đoàn thể

Thông báo Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX

Hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa IX họp ngày 22 và sáng ngày 23 tháng 11 năm 2014 đã đánh giá kết quả thực hiện […]

Tác phẩm Văn bia góp phần giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Thành phố chúng ta đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015).  Hôm nay (26-10), […]

Đoàn viên công ty tham dự ngày hội thanh niên HFIC khỏe năm 2014

Vào lúc 09h00 ngày 26 tháng 10 năm 2014, các đoàn viên ưu tú của chi đoàn công ty đã tham gia ngày hội thanh niên HFIC khỏe năm 2014.           […]

Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 2/9/1969 – 2/9/2014)

Ngày 16/8/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương Tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đề cương tuyên truyền 45 năm thực hiện Di chúc […]