Tin tức

TDW đồng hành cùng chương trình lắp đặt nước uống tại vòi tại trường học

TDW đồng hành cùng chương trình 180 độ Xanh TDW đồng hành cùng chương trình VTV chuyển động 24/7

Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức giữ nguồn nước sạch cùng cộng đồng

Công ty cổ phần B.O.O Nước Thủ Đức triển khai chương trình “Mang yêu thương đến cộng đồng”. Theo đó, công ty triển khai lắp đặt miễn phí trụ nước uống tại vòi tại các […]

Bài luận “Vận dụng thuyết chính danh của Nho Giáo trong xây dựng cơ cấu tổ chức nhân sự Công ty”

PHẦN MỞ ĐẦU Vào thời Đông chu (thế kỷ 21 Tr.CN – 221 Tr.CN), xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ loạn lạc, chiến tranh triền miên. Từ đó phát sinh nhu cầu giải quyết […]

Lễ trao chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (QLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức giai đoạn 2022 – 2025.

Ngày 31/03/2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức, Công ty TNHH Bureau Veritas Certification Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức tổ chức Lễ […]