Tin tức

Hoạt động công đoàn

Công ty Cổ phần BOO Nước Thủ Đức là công đoàn bộ phận của tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên Công ty CII nhiều năm liền được công nhận là Công đoàn cơ […]

Tăng cường các mối quan hệ với cộng đồng

Tổ chức họp báo để giới thiệu công nghệ xử lý, hệ thống điều khiển tại nhà máy. Đồng thời công bố tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh qua từng giai đoạn phát […]

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại. Vui lòng xem tại đây